Home

Witamy!

Marcin Adamczyk

RODZICIELSTWO NA PIĘĆ SPOSOBÓW

Jean lsey Clarkę, w rewelacyjnej książce pt. Dorastać je­szcze raz, opisuje pięć różnych sposobów podejścia do dziec­ka; te reakcje wiele mówią nam o nas samych. Być może pomogą ci one określić, co się dzieje pomiędzy tobą i twoją córką. Najprawdopodobniej znajdziesz w nich potwierdzenie prawidłowego postępowania, które Ciarkę nazywa ?zdrowo­rozsądkowym podejściem do wychowywania dziecka”. Nale­ży […]

OJCOWIE I CÓRKI

W mojej pracy szczególnie uderzyła mnie wielka rola oj­ców w kształtowaniu poczucia wartości i ambicji ich córek. Jestem do końca przekonany, że ojcowie nigdy nie powinni upokarzać swoich córek w kwestii wyglądu, nawet ?dla zaba­wy”. Niektórzy mężczyźni robią to być może po to, aby ?wzię­ły się trochę za siebie” lub by stały się bardziej atrakcyjne. […]


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.